História predpisu 1/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1985 - 17.05.1990