História predpisu 96/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.09.1984 - 28.02.1991