História predpisu 74/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1984 - 31.08.1994