71/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.08.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 26. júna 1984
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble a určuje deň ich konania na piatok 24. a sobotu 25. augusta 1984.
Šalgovič v. r.