História predpisu 69/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.1984 - 15.01.1995