65/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze 14. června 1984
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst.1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních vývorů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127 okres Uherské Hradiště (jihovýchodní část okresu zahrnující obce Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná, Lopeník, Slavkov, Strání a Suchá Loz) a stanoví den jejího konání na sobotu 14. července 1984.
Kempný v. r.