História predpisu 61/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1984 - 31.12.1991