História predpisu 54/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1984 - 30.09.1986