História predpisu 39/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1984 - 24.01.1993