História predpisu 36/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1984 - 31.05.1985