História predpisu 15/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1984 - 29.04.1991