História predpisu 148/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1985 - 30.06.2000