História predpisu 122/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1985 - 31.08.1997