115/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 23. října 1984
O vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.19
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 ods. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (jihozápadní část městského obvodu Brno III ohraničená řekou Svitavou, ulicí Tkalcovskou, Gottwaldovou třídou, ulicemi Bratislavskou, Starou, Příční, třídou Říjnové revoluce, ulicemi Traubovou, Merhautovou, Kladivovou, Jugoslávskou, Trávníčkovou, Svitavským nábřežím a železniční tratí Brno - Česká Třebová) a stanoví den jejího konáni na pátek 7. prosince a na sobotu 8. prosince 1984.
Kempný v. r.