113/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
Z 23. října 1984
O vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 ods. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119 (území části Slezská Ostrava, městského obvodu Ostrava 2, ohraničené na východe zoologickou zahradou a železniční vlečkou Okr, na jihu místní částí Hranečník a na západě rěkou Ostravicí) a stanoví den jejího konání na pátek 7. prosince 1984.
Kempný v. r.