História predpisu 101/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.1984 - 31.03.1990