História predpisu 1/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1984 - 27.08.1990