História predpisu 98/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.10.1983 - 29.09.2000