85/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 20. července 1983
o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 59 (území města Tanvald) v okrese Jablonec n. Nis. a ve volebním obvodu č. 121 (severozápadní část města Teplic ohraničená územím Na haldách, ulicí Nákladní, Pětiletky, Hrázní, nám. Ant. Zápotockého, Vrchlického, ul. Kamenné a Hadí lázně, Sládkovou, R. Svobodové, marš. Rokosovského, Máchovou, areálem TJ Hvězda Trnovany, křižovatkou třídy V. I. Lenina s ulicí Engelsovou a Říjnové revoluce a Zemskou ulicí) v okrese Teplice a stanoví den jejich konání na pátek 2. září 1983.
Kempný v. r.