80/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 28. června 1983
o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (jihovýchodní část městského obvodu Brno II ohraničená ulicemi Kotlářská, Botanická, Sokolská, Bayerova, Lidická, náměstí Rudé armády, třída Obránců míru, náměstí Sovětských hrdinů, Grohova, Čapkova, Jana Uhra a Veveří) a ve volebním obvodu č. 20 (střední část městského obvodu Brno III ohraničená ulicemi Svitavské nábřeží, Trávníčkova, Jugoslávská, Rotalova, Maškova, Merhautova, Kohoutova, Dukelská třída a Gargulákova) a stanoví den jejich konání na pátek 26. srpna a sobotu 27. srpna 1983.
Kempný v. r.