79/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.08.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 5. júla 1983
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (východná časť okresu Teplice ohraničená obcami Žalany, Bžany, Kladruby, Teplice, Krupka) a určuje deň jej konania na piatok 2. septembra 1983.
Indra v. r.