História predpisu 75/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.1983 - 31.12.1984