68/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 30. mája 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok a určuje ich konanie na 1. a 2. júla 1983.
Šalgovič v. r.