60/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 13. mája 1983
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Most ohraničená obcami Český Jiřetín, Klíny, Litvínov, Dolný Jiřetín, Komořany, severná časť okresu Chomutov ohraničená obcami Hrušovany, Drouškovice, Údlice, Spořice, Otvice, Jirkov, Blatno, Křimov, Výsluní, Vernéřov a Klášterec nad Ohří) a určuje deň jej konania na piatok 10. júna 1983.
Indra v. r.