História predpisu 6/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.1983 - 29.09.2000