5/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 1. decembra 1982
o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Jaroslava Haška
Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jaroslava Haška sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.
(2)
Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dolu v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jej hrana je vrúbkovaná.
§ 2
(1)
Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.
(2)
Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Jaroslava Haška v čelnom pohľade. Pod portrétom je v troch riadkoch meno „Jaroslav Hašek“ a letopočty „1883 1983“.
(3)
Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Štefan Novotný, ktorého značka „N“ je umiestnená na rube vľavo pod portrétom.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. aprílom 1983.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
Príloha
Obrázok 01