História predpisu 5/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.04.1983 - 29.09.2000