História predpisu 48/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1983 - 31.12.1984