História predpisu 47/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1983 - 14.04.1991