40/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze 22. března 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4 (střed města Ústí nad Labem a městská čtvrť Vaňova) a stanoví den jejího konání na pátek 27. května 1983.
Kempný v. r.