28/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 15. února 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24 (část městského obvodu Brno IV) a stanoví dny jejího konání na pátek 11. března a sobotu 12. března 1983.
Kempný v. r.