27/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
v zákone Českej národnej rady č. 137/1982 Zb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a vo vyhláške Českého úradu bezpečnosti práce č. 48/1982 Zb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
1.
V zákone č. 137/1982 Zb., v českom vydaní, bod 29. - § 39 ods. 1 posledná veta má správne znieť:„ Všechny orgány národního výboru jsou mu ze své činnosti odpovědny.“.
2.
Vo vyhláške č. 48/1982 Zb. v slovenskom vydaní podparagrafový nadpis § 186 má správne znieť: „Zařízení pro spalování plynů“.
Redakcia