História predpisu 25/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1983 - 31.01.1991