2/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 21. prosince 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu C. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou [jižní část města Jablonce nad Nisou] a stanoví den jejího konání na sobotu 12. února 1983.
Kempný v. r.