História predpisu 18/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.1983 - 31.12.1985