História predpisu 158/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.12.1983 - 31.12.1989