151/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 13. decembra 1983
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (obce Orlová, Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice a Petrovice u Karviné) a určuje deň jej konania na piatok 10. februára 1984.
Indra v. r.