História predpisu 150/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1984 - 31.12.1992