História predpisu 144/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1984 - 30.09.1988