História predpisu 142/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1984 - 31.12.1991