História predpisu 135/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1984 - 26.08.1991