134/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 15. novembra 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné a určuje deň ich konania vo volebnom obvode č. 95 - Varín na sobotu 10. decembra 1983 a vo volebnom obvode č. 25 - Zákamenné na nedeľu 11. decembra 1983.
Kretová v. r.