132/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo Vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov v českom vydaní
§ 4 má správne znieť:
„ Byla-li nová metoda vyřešena autorem nebo některým ze spoluautorů při plnění úkolů z pracovního vztahu k organizaci nebo v přímé souvislosti s jejich plněním anebo za hmotné podpory organizace, uvede autor tuto skutečnost v přihlášce nové metody. Je-li autorovi známo, že nová metoda se dotýká určitého plánovaného úkolu, uvede v přihlášce i tento údaj.“.
Redakcia