História predpisu 128/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1983 - 31.03.1990