127/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 8. listopadu 1983
o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 (Milevsko) a č. 91 (Strakonice) a stanoví den jejich konání na pátek 9. prosince 1983.
Kempný v. r.