126/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 31. října 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51 (severní část města Břeclavi ohraničená ulicemi Na zahradách, Krátká, Příční, Slovácká, sídliště Říjnové revoluce a část Ladná a obce Moravský Žižkov a Podivín) a stanoví den jejího konání na sobotu 3. prosince 1983.
Kempný v. r.