125/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 24. října 1983
o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 (Praha 4) a č. 194 (Praha 6) a stanoví den jejich konání na čtvrtek 24. listopadu 1983.
Kempný v. r.