História predpisu 117/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1983 - 30.06.1998