História predpisu 114/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1983 - 18.07.1990