História predpisu 111/1983 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.1983 - 31.05.1985